Denna dataskyddspolicy beskriver vilka uppgifter och varför vi samlar in dessa. För Dotlings är det viktigt att du som privatperson och potentiell eller aktuell kund får dina personuppgifter behandlade på ett säkert och korrekt sätt. Därför råder vi dig att läsa denna dataskyddspolicy så att du ska veta vad vi gör med din information och varför. Om du motsäger dig någonting av det som framgår i denna policy eller har övriga frågor kan du kontakta Dotlings GDPR-ansvarige via email på info@dotlings.se

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN

Efter att en första kontakt har upprättats mellan Dotlings och dig sparar vi ditt Namn och/eller företagsnamn, din mejl, ditt telefonnummer samt företagsnamnet som ärendet gäller för.

Vi sparar dessa uppgifter för att kunna sköta daglig kommunikation.

HUR LÄNGE LAGRAR VI INFORMATIONEN OM DIG?

Dotlings sparar personuppgifter om kunder upp till ett år efter att kontakten avslutats. Efter ett år gallrar Dotlings personuppgifterna men sparar namnet på kundkontakten samt eventuellt företagsnamn.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION TILL

Dotlings använder endast personuppgifter om externa parter för internt bruk. Dock om det finns ett återförsäljaravtal så publiceras Återförsäljarens företagsnamn på Dotlings hemsida och i andra relevanta Dotlings-kanaler.

Om du upplever att informationen om dig eller ditt företag är felaktiga eller om du vill veta mer kring informationen som Dotlings hanterar om dig, vänligen kontakta GDPR ansvarige.


COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska information om att en webbplats innehåller cookies ges till alla som besöker webbplatsen. Även ändamålet med insamlandet av cookies ska vara tydligt. Cookies är textfiler som lagrar information om användare på en webbplats, på en dator eller mobil enhet. Dotlings använder olika typer av cookies med syfte att förbättra webbplatsen och vårt erbjudande.

Typer av cookies

Permanenta cookies: Ligger kvar i webbläsaren och aktiveras varje gång du besöker webbplatsen.

Sessionscookies: Skapas tillfälligt i din webbläsare när du besöker en webbplats. När du lämnar webbplatsen tas dessa bort.

Tredje parts-cookies: Vi använder Google Analytics och Jetpack för att samla in statistik.

Stänga av cookies

Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar.


FÖR MER INFORAMTION

Om du upplever att informationen om dig eller ditt företag är felaktiga eller om du vill veta mer kring informationen som Dotlings hanterar om dig, vänligen kontakta GDPR-ansvarige.


Om du upplever att Dotlings hanterar dina personuppgifter på fel/olagligt sätt så har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se


GDPR in English

Here you can read of details of our Privacy Policy and our Product Privacy Policy in English.